Nguyễn Trãi và Thị Lộ : Vụ án Lệ Chi Viên - Le procès Lệ Chi viên 1.

Publié le par lolond

Đọc sứ Việt không người không xúc động khi xem đến vụ án Lệ chí viện. Những mắm muối đầyđũ như nội dung của một phim bộ Hồng-Kông, một ông vua lãng mạng một thiếu phụ bí mật đẹp và tài hoa một anh hùng xề già đầy ưu ái, đam mê.

(Theo G.S Võ Thu Tịnh)
Dữ kiện
Ngày 1/9/1442, vua Lê Thái Tông, đi duyệt võ ở Chí Linh, trên đường về ghé vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi có một người vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ vừa đẹp vừa hay chữ,
Nguyễn Thị Lộtừng được Thái Tông vời vào triều phong chức Lễ Nghi học sĩ giữ công việc dạy cung nữ và giảng sách cho vua. Trước khi Thái Tông đến Côn Sơn, Thị Lộ đã về đấy thăm Nguyễn Trãi. Lúc vua rời Côn Sơn, Thị Lộ được lệnh theo nhà vua về triều.
Ngày 7/9, xa giá Thái Tông đến Lệ Chi viên (tục gọi là Trại Vải) ở làng Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đêm ấy, vua bị cảm, đến sáng thì mất. Các quan hộ giá giữ kín, đến ngày 9/9/1442 mới rước linh cữu vua về Thăng Long, rồi báo tin cho nhân dân cả nước biết. Ngay sau đó, Thị Lộ bị bắt. Nguyễn Trãi đang đi kiểm tra ở Đông Bắc, được tin Thái Tông mất, vội trở về Triều cũng bị bắt và bị buộc tội đồng mưu với Thị Lộ để giết vua.
Ngày 19/9/1442, Thị Lộ và Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc (a). Sử thần Ngô Sĩ Liên ghi rằng: "Vì yêu Thị Lộ mà Thái Tông bị thiệt thân".
Chú thích: - (a) Tru di tam tộc: giết ba họ (họ cha, họ mẹ, họ vợ).
Vậy, tông tích Thị Lộ - Nguyễn Trãi thế nào? Có phải Thị Lộ thật sự đã giết Thái Tông, và đã có ảnh hưởng gì đến cuộc trị vì của nhà vua không?

En feuilletant l'histoire vietnamienne, personne n'est insensible en lisant le procès de "
Lệ chí viện". Tous les ingrédients d'un feuilleton hong-konguais, un jeune roi romantique, une jeune fille mystérieuse pleine de beauté et talent, un vieux héro avec les démons de l'âge.
 

Le procès Lệ Chi viên.


Evènements.

Le 1/ 9/1442, le roi Lê Thái Tông se rendit à Chí Linh pour une prise d'armes. Sur le chemin de retour, s'arrêtant à Côn Sơn pour rendre visite à Nguyễn Trãi, la roi y trouva Thị Lộ. Celle-ci est la concubine de Nguyễn Trãi, une femme belle et bien instruite, ayant à ce moment la charge de Lễ Nghi học sĩ au Palais royal pour assurer l'éducation des odalisques et commenter les classiques auprès du roi. Elle était revenue voir Nguyễn Trãi, son mari, avant le passage du roi.  Lorsque Thái Tông quitta Côn Sơn le 7/ 9, il lui ordonna de le suivre.

Le roi et sa suite arrivent à Lệ Chi Viên (coutumièrement appelé Trại Vải : Jardin des letchis) au village de Đại Lai, province de Bắc Ninh. Au cours de la nuit, le roi tombe malade, il meurt au petit matin. Les dignitaires qui l'escortent en gardent secret. Ce n'est que le 9/ 9, après avoir fait transporté le cercueil royal à Thăng Long qu'ils font annoncer à la population le décès du roi. Le lendemain, Thị Lộ est arrêtée. Nguyễn Trãi en tournée d'inspection au Nord-Est apprend la nouvelle et se dépêche de revenir à la Cour. Il est accusé de connivence avec Thị Lộ pour régicide et mis en prison.

Thị Lộ et Nguyễn Trãi sont condamnés à mort le 19/ 9 et leurs trois familles (tru di tam tộc : celle du père, celle de la mère, et celle de leur conjoint) furent exterminées. Selon l'historien Ngô Sĩ Liên, le roi Thái Tông a perdu la vie à cause de son amour pour Thị Lộ.


(to be continued)

Publié dans ** CULT-VĂN HÓA

Commenter cet article