Thập mục ngưu đồ : 1. Tìm Trâu - Chercher le buffle.

Publié le par lolond

Thập mục ngưu đồ, tức là các bộ, mười bức tranh chăn trâu, khởi đầu trâu đen, dần dần đổi trắng, từ trên đỉnh đầu, xuống tới thân mình, sau rốt đến đuôi. Đó là tượng trưng, các pháp môn tu, với quá trình hành đạo của một người phát nguyện đạt Giác ngộ. Tranh vẽ thập mục ngưu đồ này tuy nhiều, nhưng có thể xếp thành hai loại  Khuynh hướng Đại thừa và khuynh hướng Thiền tông :
Loại theo khuynh hướng Đại thừa vẽ lại quá trình công phu tu tập của hành giả. Trước hết phải tự thắng bản năng mình, sau đến tự tri, và cuối cùng đạt đến tự tại.
• Khuynh hướng Thiền tông trình bày bước tiến tâm linh theo hình vẽ qua ba giai đoạn: sai tâm bắt tâm ,tâm vô tâm , tâm bình thường.

Les dix tableaux de buffles c'est dix tableaux d'ékevage de buffles, débutant par un buffle noir, et terminat par un buffle blanc commençant par la tête en terminant par la queue. les dix tableaux de buffles représent de différentes méthodes d'un bouddhiste pour parvenir à l'état de élévation. Ces peintures peuvent classer en deux catégories :
la tendance du Grande Roue; et la tendance de la Petite Roue ou Zen selon terminologie occidentale .

Hình ảnh biểu tượng con trâu là một hình ảnh cụ thể sống động, đã từng được đức Phật sử dụng trong những ngày cuối cùng để dạy các đệ tử nhằm canh giữ cái tâm của họ, cũng như canh giữ một con trâu. Đức Phật dạy: "Y như chăn trâu, cầm gậy canh chừng, không để nó buông lung phạm vào lúa mạ của người".

L'image du buffle est une image réaliste et vivante que le Bhoudda l'utilise dans ces derniers jours pour prévenir ces disciples de garder dans leur coeur comme garder un buffle. "Comme garder un buffle, il faut prendre le baton pour prevenir qu'il détruire les champs de riz des autres".

Thế pháp chăn trâu được nhiều người sử dụng, vừa tự mình chăn vừa dạy kẻ khác chăn. Mãi về sau này người ta mới vẽ thành tranh, và được gọi là : "Thập Mục Ngưu Đồ." Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo thời nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem như những bức hoạ tiêu biểu, trình bày tinh hoa, cốt tuỷ của Thiền đạo Trung Quốc. Có nhiều bộ tranh - có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6 tranh chăn trâu khác nhau - nhưng có lẽ nổi danh nhất và cũng bao hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười bức tranh của Thiền sư Khuếch Am Sư Viễn , được lưu lại trong bản sao của họa sĩ người Nhật tên Châu Văn . Những bức tranh này cũng được chú thích rất rõ trong bộ Thiền luận của Daisetz Teitaro Suzuki. Bài tụng của Thiền sư Khuếch Am được Thích Thanh Từ dịch. 

Trong một bài hát, mọi người quen thuộc, có câu sau đây: "Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ!". Đó là lời hát, mở đầu ca khúc, nói về sinh hoạt, của các mục đồng, chuyên nghiệp chăn trâu, ở nơi thôn quê.

Ở trong Phật giáo, chư vị Tổ sư, thường mượn hình ảnh, của người chăn trâu, để mà chỉ dạy, phương pháp tu tập, hàng phục tâm niệm, lăng xăng lộn xộn, và cá

chan trụ, bản tâm thanh tịnh. Phương pháp tu đó, thường được gọi là: "Pháp môn chăn trâu".


1.Tìm Trâu - Chercher le buffle.


  Mang mang bát thảo khứ truy tầm
 Thuỷ hoạt sơn diêu lộ cánh thâm
 Lực tận thần bì vô mịch xứ
 Ðản văn phong thụ vãn thiền ngâm

 Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
 Núi thẳm đường xa nước lại sâu
 Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
 Chỉ nghe véo vắt giọng ve sầu


 Pressé d'écarter les herbes pour chercher le buffle,
 La montagne haute, la route longue et l'eau est profonde.
 Hors haleine, fatigué sans trouvé de buffle,
                                                      Entend seulement de cris cris mornes des cigales.


Publié dans ** CULT-VĂN HÓA

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article