Giang sơn phong vũ tình.

Publié le par lolond

Triều Minh những năm cuối đời hoàng đế Thiên Khải, triều đình u ám trước những âm mưu. Hoàng đế bệnh nặng không sống được bao lâu lại không có con nối dõi chỉ có duy nhất hoàng đệ Châu Do Kiểm. Đại nội tổng quản Ngụy Trung Hiền âm mưu dùng thai nhi trong bụng cung nữ Anh Nhi mạo danh hoàng tửu nhằm giữ vững địa vị. Nào ngờ, Anh Nhi sinh con gái bị đuổi khỏi cung lưu lạc tới Dương Châu. Châu Do Kiểm được cẩm y vệ đưa về cung lo tang sự sau lên ngôi lấy hiệu Sùng Trinh. Anh Nhi đặt tên con là Trần Viên Viên sống tại kỹ viện. Thời gian trôi qua Trần Viên Viên lớn lên xinh đẹp thông minh hơn người, học nghề ca hát chẳng bao lâu trở thành ca kỹ nổi danh thiên hạ Sùng Trinh lên ngôi quyết tâm chỉnh đốn phục hưng Đại Minh nhưng trong ngoài rối ren triều đình suy yếu. Nhân dân oán thán Lý Tự Thành cầm đầu nông dân phất cờ khởi nghĩa. Quân Bát kỳ của Đại Thanh hùng mạnh chiếm vùng quan ngoại, Hoàng Thái Cực lên ngôi khai quốc. Trước nguy cơ suy vong của đất nước, Sùng Trinh vô cùng lo lắng Trần Viên Viên được cha nuôi là đại công công Vương Thừa Ân tuyển nhập cung, từ chối thẳng sự sủng ái của Sùng Trinh nhưng lại phải lòng dũng tướng Ngô Tam Quế.
Nghĩa quân Lý Tự Thành bị quân triều đình vây chặt tại Xa Sương Hạp. Đang lúc Sùng Trinh sắp đánh tan nghĩa quân thì Hoàng Thái Cực đột nhiên đưa quân xuống tấn công kinh thành Sùng Trinh tạm hòa nghĩa quân, nghênh chiến quân Thanh. Sùng Trinh kiên trì "dĩ chiến mưu hoà" dùng kế đưa Liêu tổng đổc Viên Sùng Hoán ra lăng trì xử tử, cho Ngô Tam Quế làm chủ tướng vì muốn lấy lòng tướng tài nên Sùng Trinh đem Trần Viên Viên gả cho Ngô Tam Quế. Ba ngày sau đám cưới, Ngô Tam Quế ra biên quan còn Trần Viên Viên vẫn ở lại trong cung làm con tin.
Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành đánh vào đất rồng Phượng Dương. Trương Hiến Trung quật Hoàng Lăng chặt đứt long mạch vương triều Đại Minh tại Liễu Châu. Nghĩa quân nảy sinh mâu thuẫn ... Sùng Trinh nghe tin hoàng lăng bị hủy đau khổ tột cùng phát bệnh. Hoàng Thái Cực dốc toàn lực đánh nghĩa quân khiến nghĩa quân bị hao binh tổn tướng. Sấm Vương Cao Nghênh Tường bị bắt đưa về kinh thành xử tử Lý Tự Thành kế thừa địa vị Sấm vương.


>> xem trực tiếp : Giang sơn phong vũ tình.

The history of Qing Dynasty commenced on the Shanhai Fortress which is the Eastern end of the Great Wall. In order for people to remember the general who did the most, people carved his name on the great fortress. His name was Wu Sangui. However, in this story, somebody else was also involved. It was a beautiful prostitute, Chen Yuanyuan.

Yuanyuan was famous of her beauty and lots of people longed to win her hand. Sangui and Yuanyuan were in love with each other. Just when Sangui wanted to buy her out from the owner of the brothel, he came to know that Tianwan had already bought her. Tianwan was a powerful man as he was the father of one of the emperor’s concubine. However, the bad thing was that Tianwan was a man in his sixties while Sangui was still young. Yuanyuan was very much unhappy about this.

After the unsatisfied marriage, the emperor, Ming Huaizong, became pretty anxious of his country. The Qing armies were attacking out-side of the Great Wall, rebellions were going on in his land. Nobody wanted the land of his own country to end within his hands. Huaizong was of no exception. Soon, he called in Wu Sangui who was then a general of the Ming imperial court. He was entrusted to the job of protecting Shanhai Fortress.

During war time, the rich family worried the most over their properties as they were afraid that the enemies might take over everything they owned. Therefore, in order to stay prosperous, they needed someone powerful to act as a support. Wu Sangui was the most powerful at that time, as he controlled the power of the entire army. In this situation, Tianwan invited General Wu into his house. He agreed.

General Wu wore his armour as he approached Tianwan’s house. They had some food and entertainment. Shortly after that, Sangui wanted to leave. Tianwan immediately stopped him and led him to another room. Yuanyuan was inside and poured the wine for both men. At the sight of his love, Sangui changed into his normal clothing. The couple talked within themselves throughout the dinner. Tianwan recognized the situation and therefore, asked the general of what he could do if the enemies entered the land of China. Sangui answered that he would protect the Tian Family only if Tianwan would give Yuanyuan to him. Tianwan had no choice but to give his consent. Sangui then sent the girl to his father’s house.

Soon, one of the rebellions became more serious than the others. It was led by Li Zicheng. He led his people to fight against the capital city and soon captured.Publié dans ** MEDIA

Commenter cet article