Houston Texas - Arts of Ancient Viet Nam : From River Plain to Open Sea - triển lãm hơn 100 cổ vật nghệ thuật của Việt Nam

Publié le par lolond

(documenté par khanh-blog)
Ngày 13/09/2009 vừa qua, Bảo tàng Nghệ thuật Tạo hình của thành phố Houston nước Mỹ đã khai mạc một cuộc triển lãm mang tên :"Nghệ thuật cổ Việt Nam : Từ đồng bằng đến biển cả".
Cuộc triển lãm bao gồm 3 thời kỳ lịch sử :

Đầu tiên là văn hóa Sa Huỳnh và Đông Sơn (trước Công nguyên),

Thứ nhì là nền văn hóa Phù Nam (trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ 8). Kế tiếp là Champa (từ thế kỷ 5 cho đến 15),

Và cuối cùng là Hội An, tuyến giao lưu thương mại giữa Đông và Tây (từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17).
The Museum of Fine Arts, Houston, and Asia Society, New York, offer an unprecedented exhibition of art from ancient Viet Nam—the first U.S. exhibition to address in depth the historical, geographic and cultural contexts of precolonial Vietnamese art. Throughout its long history, Viet Nam served as a central hub for trade routes connecting the regions of Asia and the West, with travelers and merchants traversing its long open plains, and trade vessels from as far west as India and Rome finding safe haven in its harbors. Arts of Ancient Viet Nam: From River Plain to Open Sea will introduce new scholarship on the history of Vietnamese art. Approximately 110 objects dating from the first millennium B.C. through the 17th century, on rare loan from Viet Nam´s leading museums, will be on view. Highlights of the exhibition include ritual bronzes, terracotta burial wares, fine gold jewelry, Hindu and Buddhist sculptures, and ornaments made of jade, lapis lazuli, crystal and carnelian.

Voir aussi :
Nhạc sĩ Tô Hải và "Hồi ký của một thằng hèn".
Yên Hoa Tam Nguyệt (Misty Love in Palace Place)
√ 
Nguyễn-Du : Kim Vân Kiều
etc ...

Publié dans ** CULT-VĂN HÓA

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article