Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi! Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư...

Publié le par lolond

Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.  


(source les ailes de l'amour).

 

Voir aussi/Xem thêm :

  Phim Bộ : Nhật Nguyệt Lăng Không [China] 62/62 Tập {US LT}
  Phim Bộ Hàn Quốc : Quỳnh Chân Y (24/24)
  Bích Xuân : Gala Mười Năm Sương Khói Lãng Mạng.
√  Phim Bộ : Gia Minh Tình Sử/Princes Ja Myung Go.
√  Phim Bộ : Bí Mật Nội Phủ

etc ...

Publié dans ** MEDIA

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article