Đồ án quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 - Great Hanoi

Publié le par lolond

(documenté par, sưu tầm bởi, documented by KHANH-BLOG - source  vtc.vn, etc ...) 
Theo Đồ án quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Liên danh tư vấn quốc tế PPJ (PERKINS EASTMAN, POSCO E&C&JINA) đưa ra tại buổi báo cáo lần 3 ngày 21/11/2009, Hà Nội sẽ là đô thị hạt nhân, là trung tâm chính trị, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của cả nước.

21/11/2009, Hà Nội sẽ là đô thị hạt nhân, là trung tâm chính trị, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của cả nước. Ngày 19/1/2010, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Vùng Ile de France (Pháp) đã ký hợp đồng chuyên gia phản biện Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội năm 2030, tầm nhìn đến 2050, do Liên danh tư vấn quốc tế PPJ thực hiện. Theo đó, Vùng Ile de France sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thông qua Bộ Xây dựng trong phản biện đồ án quy hoạch chung xây dựng Hà Nội năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Hợp đồng chuyên gia phản biện có giá trị kể từ ngày ký và kết thúc khi Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt đồ án. Trước đó, ngày 4/11/2009, Bộ Xây dựng đã ký hợp đồng với Công ty Worky Parsons (Australia) tư vấn phản biện đồ án quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Publié dans ** SCENE DE VIE

Commenter cet article