Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình - 이산-정조대왕 - Yi San & King Jeong Jo

Publié le par lolond

Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình

Title: 이산-정조대왕 / Yi San - King Jeong Jo
Chinese title : 李祘-正祖大王 / 李算
Genre: Historical
Episodes: 77 + 2 Special
Broadcast period: 2007-Sept-17 to 2008-June-17
Air time: Mondays and Tuesdays 21:55 (9:55 Korean time)
Cast : Lee Seo Jin as Yi San / King Jeong Jo
Han Ji Min as Seong Song Yeon
Park Eun Hye as Queen Hyo Eui
Lee Jong Soo as Park Dae Su

Synopsis
In the late 18th century, Lee San became the 22nd kind of the Joseon Dynasty!
It was the most tumultuous times ever seen in the 500-year-old Joseon monarchy!
He was an open-minded, wise king who championed democratic values. The stories of his glorious triumphs, ordeals, regrets, and historical achievements are shown in this TV drama.

He was a natural leader who ended vicious partisan politics and revived the economy with his extensive knowledge of the market. He created a strong paradigm in the 18th century and ruled with the kingdom wisely!
This biopic drama covers his dramatic life and shows the achievements of the Silhak scholars and outstanding officials who rebuilt the kingdom’s power. The high point of the arts in the late Joseon Dynasty.

Hwaseong Fortress was a remarkable architectural achievement during this period and western knowledge began to seep into the kingdom. Brilliant individuals such as Park Ji-won, Lee Ick, Jung Yak-yong, Kim Hong-do, Shin Yoon-bok, and others are introduced in this TV drama as well. For the first time, the art workshop of the palace will be shown along with the Aekjung office and Seja Ikwiesa. There were 10 failed assassination attempts made during this period alone in the 500-year history of the Joseon Kingdom and they will be depicted as well.

Economic turning point in the 18th century. As family industries began to be replaced with a trading economy, the 18th century was a turning point for the economy-! The commercial trade of the times will be depicted realistically and the trading organization that Song-yeon leads is where the latter Joseon Dynasty’s economy originated from. The special Joseon Dynasty products that were made under the guidance of Song-yeon were exported to the China’s Ching Dynasty. In addition, the 30-year romance between the leading female character Song-yeon (Eubin Sung) and King Jung-jo will also be a main theme in the drama. The reinforcement of the army and military research In the late 18th century, western technology began to seep into the kingdom and many political factions that opposed the king tried to fan the flames by starting anti-government movements. This led King Jung-jo to take a strong interest in national security and a military buildup. This is when the king reformed the army and began to beef up military research. One accomplishment in this era was the publication of the Muyedobotongji, Joseon dynasty’s first martial arts textbook to ever exis
t.


  Voir OnLine/Xem phim trực tuyến : Lý Sang Phong Ba Chốn Cung ĐìnhLý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình.
Trong suốt triều đại Joseon từ năm 1392 đến năm 1863 trải dài 472 năm, trải qua 25 đời vua, từ vua Lý Thành Quế - vị vua đặt nền móng cho triều đại (trị vì từ 1392 đến 1398) cho đến đời vua Cheoljong (trị vì từ 1849 đến 1863). Trong 200 năm đầu của triều đại Joseon , lãnh thổ miền Bắc được thêm vào, diện tích đất trồng trọt được tăng gấp hai, khoa học, kỹ thuật và hội họa phát triển, chữ viết mới Hangul phù hợp với tiếng Triều Tiên được sáng chế, và nhiều sách vở về giáo dục cơ bản được xuất bản, trong khi hiến pháp và luật pháp được hoàn thành.

Thế nhưng vào triều đại Joseon thứ 21 vua Lý Young Jo vì tuổi cao sức yếu, quá đa nghi và quá nghiêm khắt đã mở đường cho 4, 5 thế lực trong triều tranh giành quyền lực, mưu hại lẫn nhau. Cũng từ những biến loạn đó đã lập nên 1 đấng anh minh kế vị nhưng phải trải qua bao nhiêu phong ba, sóng gió và những cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong triều đại Joseon...
Voir aussi/Xem thêm :
Thần Y Đa Tình - Song Lian Sheng In the House.
  Y Phương : Rượu Buồn - Vin triste.
  Thần Y Hiệp Lữ
  Chuyện tình Lan và Điệp
  Thôi Hộ - Vương Ngọc Long : Hoa Đào Năm Ngoái.
etc ...
 

Publié dans ** SERIES-PHIM-BỘ

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article