Thượng thư Thái Văn Toản.

Publié le par lolond

(theo VietGle)

Thượng thư Thái Văn Toản triều Bảo Đại, quê làng Quy Thiên, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Xuất trong một gia đình Nho học, con ông Thái Văn Bút làm quan đời vua Thành Thái, Duy Tân, mẹ là ái nữ của Tùng Thiện vương là Tôn Nữ Như Ty.

Thuở nhỏ, ông học ở Huế, tốt nghiệp Trường Thông ngôn Huế, từ năm 1902 làm thông dịch viên tại Phủ Thống sứ Bắc kỳ, sau đổi về làm việc tại Toà Khâm sứ Huế. Tại đây vào năm 1905, ông là người sáng lập kiêm Hội trưởng Hội Quảng Tri. Đây là một hội có tích cách văn hoá, giáo dục, nghệ thuật hoạt động lâu năm tại Huế.
Năm Mậu Ngọ (1918), ông được thăng Hồng lô tự khanh sung chức Ngự tiền thông sự dưới triều Khải Định, rồi Quang lộc tự khanh, Thái thường tự khanh.

Năm 1926, ông được làm Tổng đốc Thanh Hoá, năm 1929 thăng hàm thượng thư bộ Hộ, sung Cơ mật viện đại thần, năm 1931 thăng hàm Hiệp tá đại học sĩ.

Khi Bảo Đại về nước đứng đầu nội các (1933) ông làm Thượng Bộ Công kiêm Mỹ thuật và Lễ nghi sung Cơ mật viện đại thần.

Con trai ông là Thái Văn Vượng, cháu là Thái Văn Kiểm (giáo sư) đã có đóng góp một phần cho học thuật Việt Nam.

Sau năm 1946, ông tản cư ra Nghệ An, tham gia kháng chiến trong cương vị Cố vấn Mặt trận Liên Việt Liên khu IV. Đến năm 1952, ông mất tại xã Bạch Ngọc, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ông là tác giả một số thơ, bài viết đăng trên các báo ở Huế, Hà Nội.

 


Publié dans ** ECRITS

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article