Tìm hiểu về Áo dài Việt Nam

Publié le par lolond

(documenté par, sưu tầm bởi, documented by KHANH-BLOG)
(auteur - Hoa Son - HoaSonTrang)
Tìm hiểu về "Áo dài"
Trang phục cổ truyền của Việt Nam

Giọng đọc : Tú Trinh

Voir aussi/Xem thêm :
  Phan-đìnhTùng/Ngô Mai-Trang : Lỗi lầm.
  Khánh Ly : Noël Đà-Lạt
  Jewel in the palace - Nàng Dae Jang Geum.
  Cung Tâm Kế - Beyond the realm of conscience.
  Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình - 이산-정조대왕 - Yi San & King Jeong Jo
etc ...

Publié dans ** MEDIA

Commenter cet article